Urząd Miasta Olsztyna - logotyp

Urząd Miasta Olsztyna
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 233, 10-750 Olsztyn
adres koresp.: pl. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn
rachunek bankowy: 26 1030 1218 0000 0000 9040 1017
tel.: 89 5232419, e-mail: modgik [na] olsztyn.eu

Uwaga

Do koszystania z pełnej funkcjonalności portalu WebEWID zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek wyłącznie w najnowszych wydaniach.

Zgłoszenia błędów lub nieprawidłowości w zakresie działania portalu WebEWID przyjmują:

 • Geomatyka-Kraków S.C. tel.: 12 444-78-27, e-mail: biuro [na] geomatyka-krakow.pl
 • Paweł Witkowski, 89 523-27-74, e-mail: witkowski.pawel [na] olsztyn.eu

Stanowiska Głównego Geodety Kraju

Wybrane wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju odnoszące się do zapisów treści rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r.

DataZnak sprawy
Stanowisko GGK z 18.09.2013 r.GI-0623-15/13
Stanowisko GGK z 13.09.2013 r.GI-MZUD-623-13-2013
Stanowisko GGK z 03.09.2013 r.GI-MZUD-623-9-2013
Stanowisko GGK z 03.09.2013 r.GI-MZUD-623-6-2013
Stanowisko GGK z 25.06.2013 r.GI-MZUD-623-4-2013
Stanowisko GGK z 07.06.2013 r.GI-028/1-5/13
Stanowisko GGK z 04.07.2013 r.GI-MZUD-073-13-2013
Stanowisko GGK z 03.07.2013 r.GI-MZUD-623-2-2013
Stanowisko GGK z 13.06.2013 r. GI-0241-25/13
Stanowisko GGK z 10.06.2013 r.PL-028-250/13/685
Stanowisko GGK z 07.06.2013 r.GI-0241-26/13
Stanowisko GGK z 22.05.2013 r.GI-0240-9/13
Stanowisko GGK z 19.03.2013 r.GI-73-6/13
Stanowisko GGK z 19.03.2013 r.GI-73-5/13
Stanowisko GGK z 19.03.2013 r.GI-73-2/13

Uwaga, ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie daje upoważnienia Głównemu Geodecie Kraju do wydawania interpretacji prawa. Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako stanowiska w sprawie.

Zadania

Usługi

Pliki do pobrania

 • Wniosek zgłoszenia pracy geodezyjnej 
 • Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu (tzw. pismo przekazujące) 

Projekty UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Czy wiesz, że:

W 2013 r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonujący w strukturach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna został zakwalifikowany do finałowego etapu Plebiscytu GEODETY i RICOH Polska na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce, w ramach którego zajął 5 miejsce w Polsce.

Charakterystyka zasobu gromadzonego w MODGiK Olsztyn

System odniesień

 • układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
 • układ wysokości Kronsztadt (Kronsztadt60)

Zbiory danych gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (pzgik)

 • zbiór danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości
 • zbiór danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • zbiór danych obiektów topograficznych
 • zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych
 • zbiór danych ewidencji miejscowości ulic i adresów

Opracowania kartograficzne tworzone na podstawie ww. zbiorów danych

 • mapa ewidencyjna w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000
 • mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000

Stopień pokrycia pzgik w postaci numerycznej

 • ewidencja gruntów, budynków i lokali – 100%
 • geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – 100%
 • mapa ewidencyjna – 100%
 • mapa zasadnicza – 100%

Systemy teleinformatyczne obsługujący PZGiK

 • Ewid 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C.

Dane statystyczne

 • m. Olsztyn – miasto na prawach powiatu
 • identyfikator TERYT - TERC: 2862011
 • identyfikator TERYT - SIMC: 0964465
 • Powierzchnia ewidencyjna – 88,33 km2
 • Liczba mieszkańców – ok. 170 000
 • Liczba rejonów statystycznych – 151
 • Liczba jednostek ewidencyjnych – 1
 • Liczba obrębów ewidencyjnych – 141
 • Liczba działek ewidencyjnych – 20 340*
 • Liczba budynków ujawnionych w ewidencji – 23 121*
 • Liczba lokali ujawnionych w ewidencji – 42 632*
 • Liczba punktów adresowych ujawnionych na mapie – 11 517*
* stan na dzień 8 marca 2013 r. (wartości zmienne w czasie z uwagi na ciągłą aktualizację zasobu)

Uwaga, istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych, wglądu do RCiWN oraz zakupu materiałów i informacji... za pomocą internetowego portalu mapowego WebEWID.